Lexter Sound System: den smarta, flexibla lösningen som ger dig anpassat ljud. 

lextersoundsystem.png
 

Ett enkelt sätt att styra ljudkonceptet

Med Lexter Sound System kan du anpassa ljudets volym och intensitet utifrån yttre omständigheter. Mjukvaran ger möjlighet till att enkelt byta ljudinnehåll, ställa individuella volymer i olika ljudområden samt att lägga ut övervakningen av ljudsystemen externt. Lexter Sound System är internetbaserad och sköts enkelt via dator eller medföljande smartphone-app, där volymen kan regleras ad hoc för samtliga, individuella områden. Appen ger också möjlighet att vara direkt i miljön och höra justeringarna, istället för att sitta externt och gissa hur det blir.