bg-arkitekt5.png
head_9.gif
bg-arkitekt5.png

Koncept


Ljudarkitektur

SCROLL DOWN

Koncept


Ljudarkitektur

Ljudarkitektur som lyfter känslan.

På Lexter skapar vi ljudkoncept som förstärker en känsla, kommunicerar ett budskap eller maskerar viktig, privat information. Våra kunder och uppdragsgivare verkar inom vitt skilda branscher. Det kan t.ex. vara en handelsplats, en bank, ett hotell eller en nationalpark. Det gör att vi alltid utgår från varje uppdrags unika förutsättningar när vi påbörjar arbetet. 

Vi analyserar miljön, skapar ett koncept och väljer sedan ut specialtekniken som bäst realiserar idéerna. Det ställer höga krav på både vår kunskap och vårt engagemang. Ena dagen skapar vi ny ljudidentitet åt Europas främsta shoppingcentrum, nästa dag får vi mejerikunder att välja ekologiskt i hyllan och den tredje ser vi till att maskera känslig information på stora bankkontor. Däremellan skapar vi ljudidentiteter för vanliga arbetsplatser och kontor. Vi älskar bredden i det smala vi gör: att utveckla och förstärka koncept för dina örons skull.

head_9.gif

process


Vår process

process


Vår process

Vår ljudarkitektur följer alltid vår satta process. Innanför ramarna kan vi tillåta oss att vara kreativa och skapa oväntade lösningar som berör.  

 
process-1.png

1. Förstudie 

Våra uppdrag börjar alltid med en strategisk förstudie på plats. För att kunna fatta rätt beslut längre fram i processen går vi noga igenom miljön och behoven för den tänkta ljuddesignen. Vi tar hänsyn till befintligt ljud och eventuellt buller, ser hur personal, kunder, besökare och andra rör sig genom rummet och noterar annat som är viktigt för att kunna skapa en lyckad ljuddesign.  

process-2.png

2. Koncept

Efter förstudien, som utgör grunden för vårt komplexa arbete, går vi vidare i skapandet av ert unika ljudkoncept. Ljudarkitekturen ska spegla vilka ni är och förstärka upplevelsen. Vi ser helt enkelt till att det blir "rätt ljud, på rätt plats, till rätt person." Vi arbetar med täta avstämningar, högt i tak och gott om plats för en rak dialog.

process-3.png

3. Innehåll

När vi enats om ljudkonceptet är det dags att bli mer hands on. Då utökar vi "rätt ljud, på rätt plats, till rätt person" med rätt teknik och rätt innehåll. 
Ljud- och musikproduktionerna görs i vår studio. Här gör vi även special-produktioner och skapar sömlösa playlists där varje ljud- och musikstycke redigeras för att obemärkt kunna glida över i nästa. 

 

4. Teknik

På Lexter älskar vi teknik. Det är tack vare den som vi kan realisera våra ljudkoncept och förmedla ljuden som skapar intryck. I teknikfasen väljer vi ut rätt allmän- och specialteknik för ditt uppdrag. Stor vikt läggs vid det estetiska uttrycket, apparaturen vi använder ska inte bara fungera fantastiskt, den ska också vara snygg att titta på.

process-5.png

5. Installation

Under installationsfasen säkerställer vi att högtalarna hamnar på rätt plats utifrån rummets mänskliga flöden och akustiska förutsättningar. Vi dubbelkollar att rätt ljud hamnar på rätt plats, att volymen är exakt anpassad samt programmerar tekniken utifrån era parametrar. Vi kontrollerar slutligen att systemet kan driftsättas utan problem. 

6. Förvaltning

Vårt ansvar behöver inte ta slut när maskineriet är igång. Det bestämmer du som kund. I förvaltningen sköter vi mycket ofta övervakning, service och support. Vi kan också se till att uppdatera ljudinnehållet efter säsong eller kampanj, exempelvis genom vår användarvänliga ljudplattform - Lexter Sound System.