Marika intervjuar Margareta Andersson kring alla pipande ljud vi har runt omkring oss i vardagen.