Nacka Kommun bygger det nya bostadsområdet Nya gatan - ett framtida bostadskvarter som kommer ge staden 500-800 nya bostäder. För att uppmärksamma Nya gatan har en ljus- och ljudinstallation installerats i en skogsdunge intill Nacka Forum. Röda, blå och gröna ljustrådar är uppspända mellan träden för att i vintermörkret hjälpa besökare att få en bild av hur det framtida bostadskvarteret kommer att se ut. Utöver ljustrådarna upplever besökaren också ljudet av staden i form av exempelvis plingande cyklar, fikande människor, fågelkvitter, trafiklyktor och en tunnelbana som ankommer till sin station. Lexter har stått för ljudinnehåll, teknik och installation.

Läs mer om ljustrådsinstallationen och Nya Gatan här. 

foto: Nacka Kommun

foto: Nacka Kommun