I Finland är ljudmiljön i öppna kontorslandskap ett debatterat ämne och många arbetsplatser har stora ljudproblem som orsakar stress, koncentrationssvårigheter och obehag.  Finska Miljöministeriet förbereder nu en förordning, i vilken man vill införa begränsningar för ljudomständigheterna i öppna kontor.

Yle.png

Malin Isberg, konceptutvecklare och projektledare på Lexter blev intervjuad i finska radioprogrammet Yle Vega om ljudmiljö i öppna kontorslandskap.
Hur ser vi på problematiken och vad man ska tänka på när man planerar och designar ljudmiljö för kontor? Lyssna på klippet nedan!