Lexter och McCann Stockholm vinner Resumés tävling Månadens Content med projektet The Impossible Run. "En stark och emotionell berättelse som griper tag och får en teknisk ljudlösning att bli både mänsklig och visa vägen till nya hjälpmedel för synskadade." säger en av de fyra jurymedlemmarna Peter Willebrand från Lovstrom Content. Man lyfter också hur projektet gett nya insikter kring hur ljud fungerar och att det skapar nyfikenhet kring ljudteknik och dess möjligheter. 

Läs hela artikeln här.