I den smakfullt inredda food courten Teatern, i Ringens Centrum i Stockholm, ryms caféer och restauranger i regi av välkända krögare. Food courten har en konstruktion likt en amfiteater vilket ger ljudmässiga utmaningar och under 2017 fick Lexter Ljuddesign i uppdrag att se över ljudmiljön på platsen. Sedan dess har stora delar av Teaterns svarta tak och väggar har täckts med absorberande akustikskivor i samma färg, det befintliga högtalarsystemet har uppdaterats och kalibrerats om för att ge en jämnare ljudspridning och ljudinnehållet har bytts ut mot specialanpassade spellistor producerade av Lexter. Teatern är en plats där flödet av människor förändras mycket under dagen och volymen har därför schemalagts för att följa dygnets rytm. Som ett resultat av arbetet kunde vi mätbart se att ljudmiljön förbättrats och att vi skapat en behaglig och trivsam ljudmiljö för både gäster och personal. 

Lexter ljuddesign Teatern
Lexter Ljuddesign Teatern
Lexter ljuddesign Teatern