På Stockholms Centralstation kan du just nu uppleva Jernhusens nya utställning ”Res i tiden innan du reser”, där ljudduschar placerade över tre tidstypiska väntsalsbänkar spelar upp historier om tågstationen och järnvägen från tre olika tidsepoker. Under sommaren finns utställningen på Stockholms Centralstation och ska därefter etableras på flera orter runt om i landet. I utställningen, som är ett samarbete med Ingo Stockholm och Seizo, har Lexter producerat ljudinnehåll och stått för den ljudtekniska lösningen.