Ett coolt skyltfönster drar blickarna till sig och ditt showroom ska visa vem du är och vad du gör. Med rätt ljud till gör du ännu starkare intryck. Vi på Lexter hjälper gärna till. 

Showroom

Ditt showroom är din möjlighet att visa vem du är, vad du gör och hur du gör det. Att addera fler dimensioner för att förstärka ditt budskap och göra det tydligt för dina besökare vad du vill förmedla kan vara skillnaden mellan att du når fram och att du inte gör det. Vi hjälper till med ljud- och doftdesign så att du kan göra starkare intryck.


Fagerhult

Med ljus och belysning som passion. 

Bakgrund: 

Fagerhult utvecklar, producerar och marknadsför professionell belysning för offentliga miljöer, som kontor, skolor, butiker, industrier och sjukhus - både inomhus och utomhus. När Fagerhult byggde nytt showroom och ville ta besökaren på en resa genom företagets historia och vision anlitades Lexter för att förstärka det visuella uttrycket och skapa en synkroniserad helhet mellan ljus och ljud.

Utmaning: 

Att synkroniserat med ljussättningen skapa liv och rörelse i berättelsen om Fagerhult och förstärka de visuella intrycken genom att addera en ytterligare dimension. För att skapa rätt känsla och liv i ljudbilden behövde också valet av ljudteknik vara väl genomtänkt.

Lösning: 

En tekniskt avancerad lösning skapar en synkroniserad ljudproduktion och ljussättning. Showen styrs via en panel där olika upplevelsescenarion kan aktiveras. Lexter kom tidigt med i processen och därför kunde programmeringen som slår ihop dimensionerna göras i nära samspel för att skapa den bästa möjliga totala upplevelsen. Vi stod för hela ljudkonceptet - från inspelningen av rösten för den informativa texten till installation av rätt högtalarteknik.

Skyltfönster

 

Skyltfönster är levande, ska förmedla omedelbart intresse och görs om med täta intervaller. Vi ljudsätter ofta skyltfönsters visuella uttryck för att öka impacten ännu några snäpp. På så sätt adderar vi ytterligare en dimension till konceptet och väcker nyfikenheten hos betraktarna. För skyltfönster är det viktigt med rätt volym och rätt anpassat ljudinnehåll för olika tider på dygnet. Man måste också ta hänsyn till de befintliga ljud som redan finns i miljön runt skyltfönstren. Ibland är ljuddesignen av fönster en del av hela byggnadens bestående uttryck, men oftast är denna typ av ljuddesign kampanjbaserad och anpassad till den specifika skyltningen.


Åhléns

klädmaktsordningen
Åhlensjul_lexter.jpg
Skyltfonster_ahlens2_Fullsize.png

Mood Stockholm

Skyltfonster_Mood_Fullsize.png

Skrapan

Ströms Man & Woman

PUB

Cheap Monday

Uppdrag