Ibland räcker det inte med att addera ljud till miljön för att skapa rätt ljud på rätt plats till rätt person. Rummets akustiska förutsättningar kan behöva ses över och förbättras med hjälp av rätt typ och rätt antal ljudabsorberande material. Vi samarbetar här med leverantörer som Akustikmoduler och Nordgröna.