Rödlinje.png

Teatern

Ringens matscen i hjärtat av Skanstull. 

Bakgrund:

I Ringens Centrum i Skanstull i Stockholm ligger Teatern, ett smakfullt inrett restaurangtorg. Restaurangerna och caféet som ligger här drivs alla av välkända krögare och erbjuder snabb- och vällagad mat från morgon till kväll. Teatern är utformad som en amfiteater vilket skapar en del akustiska utmaningar. Lexter fick i uppdrag att analysera och förbättra ljudmiljön på platsen.  

Utmaning:

Att skapa en behaglig ljudmiljö på en plats med mycket gäster i rörelse under dagen och där ljud och oljud sprider sig från människor och de olika köken ut i sittytorna. Detta i kombination med hårda, reflekterande ytor och Teaterns utformning skapar en ljudmiljö som kan upplevas stressande och mindre trivsam för både gäster och personal.

 

Lösning:

En rad olika åtgärder har genomförts för att förbättra ljudmiljön i Teatern. På närmare 500 kvm vägg- och takyta har absorberande akustikmaterial monterats. Det befintliga ljudsystemet har kompletterats och kalibrerats om för att skapa en så jämn ljudspridning som möjligt, och ljudinnehållet har uppdaterats till specialanpassade spellistor producerade av Lexter. Volymen och musikurvalet är schemalagt för att följs dagens rytm och det varierade flödet av människor. Ljudmätningar genomförda före och efter åtgärderna visar att den genomsnittliga ljudnivån dämpats markant.  

 
Röd linje.png

Koloni Sven Harrys

En plats för själen mitt i Vasaparken. 

Bakgrund:

I hjärtat av Vasaparken i Stockholm finner du konstmuseet Sven Harrys och sedan hösten 2017 finns här restaurangen Koloni. Här serveras lunch, middag och brunch med stort fokus på ekologiska råvaror. I rummet intill hittar du även Kolonis cocktailbar Bakfickan. Lexter fick i uppdrag att utföra ett akustiskt förbättringsarbete i lokalerna. 

Utmaning: 

Att skapa en bra akustik i en utsatt ljudmiljö med många hårda ytor, såsom de fyra meter höga fönsterrutorna som omger lokalerna tillsammans med sorl och andra ljud som uppstår i en restaurangmiljö. Men denna utmanande och komplexa miljö krävdes inte enbart åtgärder i akustiken, utan även i ljudteknik och ljudinnehåll.  

 

Lösning:

Vi har gjort ett grundligt arbete för att förbättra akustiken, med väl utvalda absorbenter i lokalernas tak samt implementering av ett bra ljudsystem för jämn och fin ljudspridning. Ljudinnehållet som har skapats för miljön består av handproducerade spellistor som är omsorgsfullt anpassade efter olika tidpunkter på dagen och som samspelar väl tillsammans med befintliga ljud som redan finns på platsen. Resultatet av de olika åtgärderna har blivit en påtagligt förbättrad ljudmiljö med behaglig akustik och kort efterklangstid.  

 
Röd linje.png